Toimintasuunnitelma kaudelle 2020

Turun Pallokerho ry Toimintasuunnitelma kaudelle 1.11.2019 – 31.10.2020

Varsinainen toiminta

Strategiansa mukaisesti Turun Pallokerho on perinteikäs ja elinvoimainen jalkapallon kasvattajaseura sekä futsalin erikoisseura. TPK tarjoaa kasvatus-, harrastus- ja kilpailutoimintaa eri taustoista tuleville lapsille, nuorille ja aikuisille. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien järjestäminen tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti on seuran toiminnan perusta ja keskeinen tavoite.

Tulevalle toimintakaudelle voidaan normaalin toiminnan lisäksi määritellä kolme merkittävää kehityskohdetta.

- Seuran strategia tullaan päivittämään tulevan toimintakauden aikana, jotta se ohjaa jatkossakin seuran toimintakulttuuria ja vastaa toimintaympäristön muutoksiin. - JoPox-järjestelmän käytön laajentamista seuran ja joukkueiden toiminnassa jatketaan, jotta järjestelmästä saadaan entistä palvelevampi ja paras mahdollinen hyöty irti seuran arjen toiminnassa. - Kaudelle 2019 rakennettua valmennuspäällikön toimenkuvaa tullaan päivittämään ja kehittämään, jotta se palvelee erityisesti juniorivalmennuksen kehitystä ja koko seuran kattavan peli- ja valmennusidentiteetin rakentamista.

Toiminnassa tulee huomioida myös Suomen Palloliiton perustama Seurojen Palloliitto ja sen aiheuttamat muutokset mukaan lukien lakkautettavat erilliset pallopiirit ja tilalle perustettavat uudet palloliiton alaiset toiminta-alue. Muutos on käynnistetty mutta ja todelliset vaikutukset tulevat näkyviin tulevan toimintakauden aikana.

Pelillinen toiminta

Jalkapallo

Kaudella TPK juniorijoukkueita pelaa alueellisissa sarjoissa 10 joukkuetta.

Juniorijoukkueissa tavoitteena on ensisijaisesti edistää TPK:laista pelitapaa ja tarjota mahdollisuus kehittyä niin henkilökohtaisella tasolla kuin osana joukkuetta. Tulokselliset tavoitteet joukkue voi asettaa itse.

TPK:n jalkapallo edustusjoukkue pelaa miesten Kolmosessa, TPK 2 pelaa miesten Vitosessa, sekä TPK 3 ja 4 Kutosessa. Jalkapallojoukkueita on yhteensä 14 kpl.

Jalkapallo edustusjoukkueen tavoitteena on pelata hyvä kausi erittäin kovatasoisessa Kolmosessa. Joukkue asettaa pelilliset tavoitteet itse. Joukkue osallistuu aikaisempien vuosien tapaan myös Suomen Region´s Cupiin. Joukkueen valmentajana toimii seuran oma kasvatti Tuomas Vainio. Valmennuksen tukena toimii Eemi Ruuska.

Kehitetään aikuisjoukkueiden ja juniorijoukkueiden välistä yhteistyötä eri tasoilla

TPK:n joukkueet harjoittelevat talvella kaupungin osoittamissa sisäliikuntapaikoissa, Impivaaran jalkapallohallissa, ja kaupungin ulkokentillä. Näiden lisäksi ostetaan harjoitteluvuoroja sisäliikuntahalli Lähi-Tapiola Areenassa 3 tuntia viikossa. Kesäaikana harjoittelu tapahtuu kaupungin kentillä.

Juniorijoukkueet käyvät turnauksissa koti- ja ulkomailla.

Seuran päätapahtuma on Soccer Cup 5-7.6. sekä junnujen jalkapallokoulu(t) järjestetään elokuussa.

Futsal

Futsalissa seuran edustusjoukkue pelaa miesten Ykkösessä. Joukkue on kärsinyt 5-vuoden karenssin ja voi näin ollen tavoitella sarjanousua. B-junioreille on perustettu tavoitteellinen futsal juniorijoukkue. Joukkueesta vastaa Sanna Veijalainen. Lisäksi muita juniorijoukkueita pelaa futsalia palloliiton sarjoissa.

Futsal edustusjoukkueella on tavoitteena nousta Futsal-Liigaan. Joukkueen valmennuksesta vastaa Tuomas Vaino.

Valmennuskoulutus

Seuran valmentajia ja muita henkilöitä koulutetaan kauden aikana osana seuran kehitystyötä.

Valmennuspäällikkö vastaa koulutustarpeiden kartoituksesta ja opastaa valmentajia koulutuksiin liittyvissä asioissa.

Juniorijoukkueiden määrän kasvaessa tarve toimihenkilöille lisääntyy. Erityisesti laadukkaiden valmentajien löytäminen ja nykyisten kehittäminen on yksi valmennuspäällikön tehtäväalueita.

Taloudellinen toiminta

Seuran talous perustuu Turun kaupungin toiminta-avustukseen, jäsenmaksuihin ja yhteistyösopimuksiin. Joukkueet tekevät talkootöitä ja muuta varainhankintaan liittyvää omatoimisesti. Tärkeitä varainhankintakeinoja ovat seuran järjestämät tapahtumat ja turnaukset, joista suurin yksittäinen tapahtuma on TPK Soccer Cup -turnaus kesäkuussa sekä jalkapallokoulut pienimmille pelaajille. Tulevalle kaudelle perustetaan työryhmä kehittämään turnausta, jotta turnaus pysyy elinvoimaisena.

Miesten jalkapallon- ja futsal-edustusjoukkueiden toimintaa tuetaan budjetin mukaisesti kiinteällä summalla, jonka seuran hallitus hyväksyy seuran syyskokouksessa. Aikuisjoukkueilla ja juniorijoukkueilla on omat tilinsä.

Kauden 2020 aikana TPK:n tavoitteena on löytää 1-2 uutta yhteistyökumppania ja neuvotella nykyisten sopimusten jatkamisesta pitkäjänteisesti. Joukkueiden ja taustahenkilöiden käyttöön soveltuvia tulonhankkimismalleja selvitetään aktiivisesti. Vähimmäistavoite on turvata toiminnan säilyminen nykyisellä tasolla. Seuran tavoite on pysyä velattomana. Tämän varmistamiseksi johtokunta jalkauttaa ja velvoittaa itsensä ja seuran toimihenkilöt sekä kaikki muut aktiivit toimimaan siten, että taloudellinen jatkuvuus taataan.

TPK anoo Opetus-ja Kulttuuriministeriön Seuratukea toimintansa kehittämiselle.

Seuran jäsenille ja muille aktiivisille järjestetään info tilaisuus marraskuussa seuran kehittämisestä, taloudesta ja varainkeruusta JoPoxin puitteissa. Samalla haetaan ajatuksia vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi ja seuraan kuuluvien yhteisöllisyyden vahvistamiseksi.

Hallinto

Strategian mukaisesti TPK:n hallinnosta vastaa johtokunta. Johtokunta valitaan sääntöjen mukaisesti vuosikokouksessa. Eri vastuuhenkilöiden toimenkuvat määritellään selkeästi ja tehtäviin nimetään vastuulliset toimintavuoden aikana. Erityisen tärkeää on saada Jalkapallo ja Futsal –toiminta tukemaan toisiaan ja seuran muutakin yhtenäisyyttä edistettyä.

TPK:n toimisto Kupittaan jalkapallostadionilla hoitaa seuran yhteistä hallintoa, johon liittyvistä tehtävistä osa on ulkoistettu. Toimisto myös valmistelee ja toteuttaa suunniteltuja tapahtumia. Seuralla oli 31.10.2019 noin 320 jäsentä. Jäsenmäärä on noussut viimevuodesta. Tavoitteena on edelleen kasvattaa jäsenmäärää ja lisätä tapahtumiin aktiivisesti osallistuvien määrää.

Seuratyöntekijänä jatkaa Ville Koskinen ja kaikki toimiston ns. juoksevat asiat menevät hänen kautta. Toimiston vastuu on seuran taloudesta vastaavalla johtokunnan jäsenellä ja hän on samalla toimiston esimies. Kesän turnausjärjestelyihin ja muihin edellä kuvattuihin tapahtumiin Ville Koskinen on yhdyshenkilö ja hän kutsuu seuran aktiivisia jäseniä palavereihin koskien tapahtumia. Ville Koskinen osallistuu myös seuran kokouksiin ja toimii johtokunnan kokoussihteerinä.

Tiedotus ja viestintä

Seuran tiedottaminen hoidetaan JoPox-järjestelmän kautta. Järjestelmä yhdistää mm. seuran ja joukkueiden kotisivut, kalenterit ja henkilörekisterit sekä ulkoisen tiedottamisen. Järjestelmää pyritään jatkossa käyttämään entistä tehokkaammin.

Seuran sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen kehittäminen on myös yksi pääteemoista kauden aikana.

Turussa 13.11.2019

Sakari Warro, puheenjohtaja


   
Lisää uutisia
Turun Pallokerho ry
«  Marraskuu   »
Kategoriat