Seuran johtokunta vastaa seuran pitkän ja lyhyen aikavälin strategisesta suunnittelusta ja asettaa näin ne raamit, joiden sisällä sen alaisuudessa olevat ryhmät ja joukkueet toimivat. Johtokunta tekee lopulliset päätökset kaikissa seuraan liittyvissä asioissa. Johtokunta kokoontuu suunnilleen kerran kuukaudessa. Johtokunnan kokouksen esityslistalle tulevat asiat toimitetaan sihteerille tai johtokunnan puheenjohtajalle.

Jokaisella johtokunnan jäsenellä on hallitusvastuun lisäksi oma kehityskohde.

Johtokunta kaudella 2023


Puheenjohtaja: Sanna Veijalainen

Varapuheenjohtaja: Pia Zettinig

Sihteeri: Ville Koskinen

Talousvastaava: Sonja Kokkola

Johtokunnan muut jäsenet: Kati Lehtonen, Elina Norrman, Jutta Nieminen